Årets hund

Årets hund – SBK Attila

Här följer en beskrivning av vad som gäller för att erhålla pris “Årets hund” i olika grenar. Tävlingskommitén delar ut priset på klubbens årsmöte.

Nytt fr.o.m. 2019 är att ni endast skall maila hundens registreringsnummer till oss. Vi utgår från alla era resultat på SBK tävling.

Obs! Agility har egen uträkning, se info på facebook – agility Attila.

Maila hundens reg.nr till: attilatavling@outlook.com

Poängjakten

 • Varje start (oavsett klass, gren och resultat) ger 1 poäng.
 • Som start i agility och rallylydnad gäller en tävlingsdag som en start.
 • Du ska tävla för Attila.
 • Flest poäng får priset.

Årets Lydnadshund LKL 3

 • Delas ut till den hund som har uppnått minst 2:a pris i LKL 3.
 • Den hund som har högsta snittet efter två (2) tävlingar med lägst 2:a pris får utmärkelsen.
 • Vid lika poäng så är det den hund med bästa snittet i momentet FF (fritt följ) som vinner. Vid lika även där är det den hund med bästa snittet i momentet inkallning som vinner. Vid lika även där så delas priset.
 • Efter tre (3) inteckningar så tillfaller priset hundägaren, annars så ska priset förvaras på klubben.

Årets Lydnadshund LKL 1-2

 • Tillfaller den hund som har högst snittpoäng av de två bästa tävlingarna.
 • Minst ett 2:a pris ska ha uppnåtts.
 • Vid lika poäng så tillfaller priset den hund med högst snittpoäng i momentet FF (fritt följ). Vid lika även där så tillfaller priset den hund med högst snittpoäng i momentet apportering. Vid lika även där så delas priset.

Årets startklasshund

 • Tillfaller den hund som har högst poäng, med minst godkänt resultat, vid ett tävlingstillfälle
 • Vid lika poäng tillfaller priset den hund med bäst resultat i momentet FF (fritt följ) alternativt linförighet. Vid lika även där så tillfaller priset den hund som har högst poäng i inkallning. Vid lika även där så delas priset.

Årets Brukshund (elitklass)

 • Delas ut till den hund som har uppnått lägst godkänd resultat i elitklass i någon av bruksgrenarna.
 • Den hund som har högsta snittet av två (2) godkända tävlingar får utmärkelsen.
 • Vid lika poäng så är det den hund med högsta snittet i specialen som vinner. Vid lika även där så är det den hund med högsta snittet på huvudmomentet som vinner. Vid lika även där så är det den hund med bästa snittet på momentet FF (fritt följ) som vinner. Vid lika även där så delas utmärkelsen.
 • Om det är olika koefficienter (skyddet) så räknas snittet ut med de olika koefficienterna.
 • Efter tre (3) inteckningar tillfaller priset hundägaren, annars så ska priset förvaras på klubben.

Årets lägre/högre-hund

 • Tillfaller den hund med högst snittpoäng av två (2) godkända tävlingar (poängen delas med koefficienten).
 • Vid lika så är det den hund med högst snittpoäng i specialen som vinner. Vid lika även där så är det den hund med högst snittpoäng i huvudmomentet som vinner. Vid lika även där så är det den hund med högst snittpoäng i momentet FF (fritt följ) som vinner. Vid lika även där så delas priset.

Årets Appellhund

 • Tillfaller den hund som har minst godkänt resultat i någon av appellklasserna.
 • Priset tillfaller den hund med högst poäng efter ett provtillfälle.
 • Vid lika tillfaller priset den hund som har högst poäng i huvudmomentet. Vid lika även där så är det den hund med högst poäng i momentet LF (linförighet) som vinner. Vid lika även där så delas priset.

Årets Viltspårshund

 • Hund som deltar vid officiellt viltspårprov erhåller poäng som kan räknas till denna lista.
 • Maximalt sex (6) resultat får medräknas under ett och samma år. Om en enskild hund uppnår fler resultat så räknas de resultat där hunden har erhållit högst listpoäng.
 • Beräkningsgrunder:
  • Godkänt anlagsprov 10p.
  • Öppet spår 1:a pris 15p, 2:a pris 10p, 3 pris 5p, HP 5p och ”Provets bästa hund” 10p.
  • För att erhålla poäng för ordinarie provets bästa hund måste detta verifieras med att det skrivits på spårprotokollet av domaren alternativt genom hänvisning till arrangerande klubbs hemsida och att det framgår att minst 10 hundar deltagit i provet. Aktuellt dokument eller hänvisning skickas till listansvarige.
 • Om två eller fler hundar hamnar på samma slutpoäng så räknas den hund med minst antal starter som segrare. Om det ändå inte går att skilja hundarna åt så summeras den individuella listpoängen för samtliga rapporterade starter och den hund med högst listpoäng segrar. Kan hundarna fortfarande inte skiljas åt så placeras de på delad listplats.

Årets Rallylydnadshund

 • Årets rallylydnadshundar SBK Attila!
  Rallylydnadskommittén kommer att utse en vinnare i varje klass samt årets rallylydnadshund.
 • Titlar att vinna:
  • Årets nybörjarhund
  • Årets fortsättningshund
  • Årets avanceradhund
  • Årets mästarhund
  • Årets rallylydnadshund (hund som samlat mest poäng totalt under året.)
 • Kriterier för årets rallylydnadshundar:
  • Ekipaget skall tävla för SBK Attila.
  • Resultatet från de 5 bästa officiella tävlingarna i varje klass räknas.
  • Tävlingsperioden är 1/1 – 31/12.
 • Priset delas ut på årsmötet.
 • Resultaten poängsätts enligt följande:
  • Tävlingsresultatet (ex. 97 poäng)
  • Pallplacering ger:
  • 1= 6 p
  • 2= 4 p
  • 3= 2 p
  • 100 poäng ger 10 p.
  • Diplom nybörjarklass – avancerad klass ger 10p.
  • Diplom mästarklass/championat ger 15p.
  • Ex. Tävling i nybörjarklass och diplom med 97 poäng + 1: a plac. + RLD N blir: 97+6+10=….
 • Maila in era resultat senast 1/2–19 till attilatavling@outlook.com
  OBS! maila endast 5 bästa resultaten/klass, färre går också bra så klart.
  Ange förarens namn, hundens tilltalsnamn, datum för tävlingen, resultat, placering och ev. diplom/championat.
 • Vid frågor kring detta kontakta rallylydnadskommitten vickan.carlsson@hotmail.com.