(S) Sammankallande

Revisorer telefon
Solgerd Hansson 070-633 09 89
Göran Hansson 070-928 62 92
   
Rev. suppleant  
Victoria Carlsson 076-025 09 31
Emma H. Svensson 070-249 17 51
   
Utbildningskommittén  
Britt Bertilsson 070-341 07 96
Petra Johansson 076-677 47 49
Anna-Karin Johansson (S) - info@djurhalsa.se 070-639 67 68
   
Sponsorkommittén  
Linda Guhren (S) - famguhren@gmail.com 070-203 48 12
Christel Natzén 070-675 76 87
   
Hemsidan  
Jonas Karlsson - buggenkarlsson@live.se 070-749 11 49
   
Stugkommittén  
Sonny Bertilsson (S) - sonny.b@telia.com 070-511 07 96
John Nordin 070-786 88 24
Thomas Palmberg 070-660 16 17
 Lars Erik Johansson  070-344 21 81
   
Utställningskommittén  
Mona Krantz (S) - mona.krantz@telia.com 073-817 72 23
Victoria Carlsson 076-025 09 31
Siw Lundström 070-592 72 71
Anna-Karin Johansson 070-639 67 68
   
Tävlingskommittén  
Katarina Andersson - katarina_4@hotmail.com 073-622 79 86
Sofia Källström  070-820 53 13
Jennie Lundström 076-105 25 28
Katja Petäjäjärvi - atta78@hotmail.com 073-589 96 15
Maria Albinsson - mia.albinsson@hotmail.com 070-883 14 51
   
Viltspårkommittén  
John Ahlnér (S) - smulan.ahlner@gmail.com 070-815 76 66
Stefan Wiberg 070-255 10 83
Lars-Erik Johansson 070-344 21 81
Sonny Bertilsson 070-511 07 96
Louise Wittek 070-598 68 77
Cecilia Jonsson 070-940 27 40
   
Kökskommittén  
Britt Bertilsson (S) - sonny.b@telia.com 070-341 07 96
Gerd Ahlnér 036-615 12
Linda Guhrén 070-203 48 12
   
Festkommittén  
Emma H.Svensson 070-249 17 51
Victoria Carlsson 076-025 09 31
Katarina Andersson (S) - katarina_4@hotmail.com 073-622 79 86
Stefan Viberg 070-622 79 86
   
Ungd.kommittén  
Vilande  
   
Valberedning  
Victoria Carlsson (S) - vickan.carlsson@hotmail.com 076-025 09 31
Jennie Wall 070-113 06 63
   
Agilitykommittén  
Martina Babic (S) - marrtinaa@live.se 072-312 26 63
Katja Petäjäjärvi (S) - atta78@hotmail.com 073-508 96 15
   
Rallylydn.kommittén  
Petra Johansson (S) - petrajohansson77@gmail.com 076-677 47 49
Victoria Carlsson 076-025 09 31
   
Tjänstehundskommittén  
Thomas Ericson (S) - ghostriders@vmomail.se 0705-19 08 66
Torbjörn Andersson 070-415 70 66
Emma Hansson 0702-49 17 51