Kallelse till Årsmöte

Styrelsen hälsar klubbens medlemmar välkomna på årsmöte i klubbstugan.

Söndag 23 februari 2020 kl 16:00.

Vi bjuder på sedvanlig fika.