Klubbmöte

Nu är det dags för vårens klubbmöte.
Måndag 27 maj kl. 18:30.

Klubben bjuder på gott fika!
Varmt välkomna!

/Styrelsen

Nedan följer dagordningen:

 1. Välkommen
 2. Dagordningens godkännande
 3. Val av justeringsman
 4. Information och rapporter:
  a. Ordförande/Styrelsen
  b. Kassör
  c. Utbildningskommittén
  d. Agilitykommittén
  e. Viltspårkommittén
  f. Stugkommittén
  g. Kökskommittén
  h. Tävlingskommittén
  i. Utställningskommittén
  j. Tjänstehundskommittén
  k. Rallylydnadskommittén
 5. Övriga frågor.
 6. Ärenden att hänskjuta till styrelsen
 7. Avslutning