Snart dags för klubbmöte den 13/6 kl 18.30

Dagordning för klubbmöte på Skillingaryd Attila Brukshundklubb

2016-06-13

 

 1. Välkommen
 2. Dagordningens godkännande
 3. Val av justeringsman
 4. Information och rapporter:
  1. Styrelsen
  2. Kassör
  3. Utbildningskommittén
  4. Sponsorkommittén
  5. Agilitykommittén
  6. Viltspårkommittén
  7. Stugkommittén
  8. Kökskommittén
  9. Tävlingskommittén
  10. Utställningskommittén
  11. Tjänstehundskommittén
  12. Ungdomskommittén
  13. SBK
  14. Festkommittén
  15. Rallylydnadskommittén
 5. Vaggeryds kommuns utbyggnadsplaner.
 6. Städdag till hösten.
 7. ”Icke-medlemmar” som använder planen att rasta sina hundar på.
 8. Rökning på altanen? Röstning om förbud eller inte.
 9. Övriga frågor, att hänskjuta till styrelsen.
 10. Avslutning